English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

mgr Anna Bodzioch

 • Kierownik Osiedla Akademickiego
 • e-mail:  a.bodzioch@po.edu.pl
 • adres: DS. „Pryzma”
 • 45-271 Opole, ul Mikołajczyka 14, pokój nr 37
 •  tel. 77 449 8819

mgr inż. Klaudia Ulasz 

 •  Kierownik DS. „Zaścianek”
  e-mail: k.ulasz@po.edu.pl
  adres: DS. „Zaścianek”
 • 45-271 Opole, ul. Mikołajczyka 6, pokój nr  27
 • tel. 77 449 8533

mgr Aleksandra Pustuła-Obłoza

 • Kierownik DS. „Zygzak”
 • e-mail: a.pustula-obloza@po.edu.pl
 • adres: DS. „Zygzak”
 • 45-271 Opole, ul. Mikołajczyka 10, pokój nr 4
 • tel. 77 449 8535

mgr Alicja Miadziołko 

 • Kierownik DS. „Pryzma”
 • e-mail: a.miadziolko@po.edu.pl
 • adres: DS. „Pryzma”
 • 45-271 Opole, ul. Mikołajczyka 14, pokój nr 37
 • tel. 77 449 8886

Yuliia Ukolova