English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Student zobowiązany jest do zakwaterowania się w domu studenta najpóźniej do dnia 5 października. Studenci, którzy do dnia 5 października nie zgłoszą się i nie uzgodnią innych warunków zakwaterowania, tracą miejsce przyznane w domu studenta.

Informacja o terminie zakwaterowania w domach studenta podawana jest do wiadomości na stronie internetowej Osiedla Akademickiego. Do zakwaterowania niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, zdjęcia legitymacyjnego oraz potwierdzenie wpłaty kaucji.

Zakwaterowania dokonują pracownicy administracji Domu Studenta. Większość czynności związana z kwaterowaniem odbywa się  online INSTRUKCJA