English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Zgodnie z Regulaminem Domu Studenta Politechniki Opolskiej (rozdział IV) przed zakwaterowaniem student zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznej opłaty za zajmowane miejsce na poniższy numer konta :

  • Bank PKO SA Oddział w Opolu
  • 65 1240 3103 1111 0010 4109 4447
  • Tytuł przelewu: imię, nazwisko, nazwa akademika.

 Opłaty za akademik podane są w zakładce ODPŁATNOŚCI.