English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Studenci pierwszego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) oraz studenci kolejnych lat studiów niekwaterowanych dotychczas w domach studenta na podstawie decyzji Komisji Kwaterunkowej składają wniosek w systemie USOSweb  w terminie 01-12 sierpnia br.  Lista studentów publikowana jest na stronie internetowej Osiedla Akademickiego do dnia 15 sierpnia.

Zakwaterowanie w domu studenta Uczelni przyznawane jest na okres studiów.

Prawo do kontynuacji zakwaterowania w domu studenta w kolejnym roku akademickim zachowuje student, który był zakwaterowany w domu studenta na podstawie rozstrzygnięcia komisji kwaterunkowej i systematycznie oraz w terminie dokonywał należnych opłat.  

Po dniu 15 sierpnia na niewykorzystane miejsca w domu studenta odbywa się dodatkowy nabór studentów chętnych do zakwaterowania. Informacja o dodatkowym naborze zamieszczana jest na stronie internetowej Osiedla Akademickiego.

Pełne informacje zawarte są w Regulaminie przyznawania miejsc i zakwaterowania w domach studenta Uczelni.